Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

sukurta MobStudio.biz  

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo brolija Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visų pasauliečių pranciškonų brolijų, pasklidusių pasaulyje ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni sąjunga. Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos. (Plg. Reg. 2)

Lietuvos Pasauliečių Pranciškonų ordino Naujosios Akmenės Šv. Dvasios atsiuntimo brolija įsteigta Telšių vyskupo Jono Borutos dekretu 2005.12.11 Naujoje Akmenėje. Tai pirmoji brolija Lietuvoje įkurta po karo. Pirmieji brolijos nariai savo novicijatą pradėjo ir pažadą davė Šiaulių brolijoje. Šiuo metu brolijoje yra 10 asmenų davusių amžinąjį pasižadėjimą gyventi pagal Evangeliją šventojo Pranciškaus pavyzdžiu.        Brolija kartą per mėnesį renkasi į savo susirinkimus, kuriuose nagrinėja šventųjų gyvenimus, studijuoja Pasauliečių Pranciškonų ordino Regulą, pasidalina įvairiomis patirtimis. Be susirinkimų vykstame į piligrimines keliones. Tradicija tapo Žemaičių Kalvarijos ir Šiluvos Mergelės Marijos atlaidai,  Lietuvos pasauliečių Pranciškonų renginiai, maldos grupelės susirinkimai, Šventų Mišių organizavimas ligoninės koplytėlėje, jos priežiūra – tai mūsų veiklos sritys.  Šventojo Pranciškaus pavyzdžiu bandome sekti Kristų savo gyvenimuose, meldžiame Jo užtarimo ir pagalbos. Turime didžiulį būrį brolių ir sesių danguje per 800 metų sekusių Kristų per Šventąjį Pranciškų.

Brolija  Šventojo Pranciškaus pavyzdžiu stengiasi gyventi taip kaip moko Evangelija. Mūsų brolija įkūrė koplytėlę ligoninėje ir prižiūri, organizuoja joje Šv. Mišias. Brolijoje veikia maldos gupelė, kuri renkasi kas savaitę ir meldžiasi įvairiomis intencijomis, ugdo save dvasiškai. Kas mėnesį brolija renkasi į susirinkimus, kuriuose aptaria, organizuoja savo veiklą, meldžiasi.

Brolijos vyresnioji –Solida Bogužienė.

Mus galima rasti:   II mėnesio sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje arba kreiptis telefonu +370 625 30279, e. p. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maloniai kviečiame prisijungti.

      

...yra dalykų, kurių negalime pažinti protu, todėl turime priimti juos tikėjimu. Taigi tikėjimas neprieštarauja protui, bet išeina už jo ribų. Tikėjimas yra tarsi šeštasis pojūtis, kuris padeda tais atvejais, kai susiduriame su tuo, ko mūsų protas neaprėpia...

kilti į viršų