Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

sukurta MobStudio.biz  

Marijos legionas

Marijos legionas yra katalikiška pasauliečių organizacija. Ji buvo įkurta 1921 metais rugsėjo 7 dieną Dubline, Airijoje.  Įkūrėjas Pranas Duffas (Frank Duff). Sparčiai paplito po visą pasaulį. Dabar šio judėjimo grupelių (prezidiumų) yra beveik kiekvienoje pasaulio šalyje, o jo atmintinė knyga „Legio Mariae" yra išversta į daugiau nei 50 kalbų. Lietuvoje pirmasis Marijos legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė, gyvenanti JAV. Ji atvyko į Lietuvą kaip Marijos legiono tarybos Dubline pasiuntinė.

Pobūdis ir veikla

Marijos legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Kiekvieną savaitę aktyvieji nariai renkasi į susirinkimus ir bendrai meldžiasi. Marijos legiono atmintinė įsakmiai nurodo, kad veikla, atliekama organizacijos vardu, negali būti susijusi su materialine šalpa, bet privalo turėti asmeninių kontaktų pobūdį.  Žmonės meldžiasi nurodytomis maldomis. Aktyvūs nariai kiekvieną savaitę renkasi į vietinį prezidiumo susirinkimą. Kiekvienam prezidiumui vadovauja parapijos kunigas dvasios vadas. Susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią, kalbamas Rožinis. Nariai stengiasi paklusti Kristaus įsakymui „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones” (Mt 28,19). Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. Mergelei Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos legiono „ginklas“ yra malda ir džiaugsmo skleidimas.

Pagrindiniai darbai

Atlieka įvairius sielovadinius darbus, išskyrus materialinę pagalbą ir politinę veiklą. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą:

  • Bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais.
  • Paruošia ligonius priimti kunigą.
  • Ieško naujų narių į Marijos legiono ir kitų katalikiškų organizacijų veiklą.
  • Platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas.
  • Apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų parapijos Marijos legiono grupės ir apsilankyti mūsų susirinkimuose, kurie vyksta kiekvieną trečiadienį bažnyčioje.

Su pagarba pirmininkė Jūratė Ramanauskaitė tel.: +370 600 13760

...yra dalykų, kurių negalime pažinti protu, todėl turime priimti juos tikėjimu. Taigi tikėjimas neprieštarauja protui, bet išeina už jo ribų. Tikėjimas yra tarsi šeštasis pojūtis, kuris padeda tais atvejais, kai susiduriame su tuo, ko mūsų protas neaprėpia...

kilti į viršų