Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

sukurta MobStudio.biz  

Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

Ar nežinote,
kad jūs esate
Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia

1 Kor, 3 16

- Niekas nesijuokia iš Dievo kare. 
- Niekas nesijuokia iš Dievo ligoninėje. 
- Niekas nesijuokia iš Dievo gaisro ar potvynio metu.
- Niekas nesijuokia iš Dievo, kai lėktuvą pradeda stipriai kratyti.
- Niekas nesijuokia iš Dievo, kai tamsoje pastoja kelią nepažįstami...

Tačiau neretai pasišaipymai iš Dievo ir replikos, kad Dievas 
mūsų nemyli, juokina žmones.

Bet niekas nesijuokia iš Dievo, kai kiekviena savo kūno ląstele pajaučia šaltą mirties kvėpavimą, kai mirtis yra kažkur labai netoli už nugaros,
ar stovi veidu į veidą.

Niekas nesijuoks iš Dievo savo Paskutinio Teismo dieną ...

...yra dalykų, kurių negalime pažinti protu, todėl turime priimti juos tikėjimu. Taigi tikėjimas neprieštarauja protui, bet išeina už jo ribų. Tikėjimas yra tarsi šeštasis pojūtis, kuris padeda tais atvejais, kai susiduriame su tuo, ko mūsų protas neaprėpia...

kilti į viršų